star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam


Trong bức điện được công bố trên trang web của Điện Kremli, Tổng thống Vladimir Putin nhận định: “Cách mạng Tháng Mười là một phần không thể tách rời của lịch sử thế giới. Cuộc cách mạng năm 1917 đã tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển của nước Nga và toàn thể thế giới, đã phần nhiều định ra bức tranh chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ 20”[1]....

Xem thêm

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế


Môn học Quan hệ kinh tế quốc tế là môn học được tiếp cận dưới góc độ là môn học “liên ngành” (bao gồm kinh tế học, kinh tế quốc tế, quan hệ quốc tế, pháp luật thương mại quốc tế…), cung cấp những kiến thức đại cương và nền tảng để giúp sinh viên có thể tiếp cận tốt những môn học thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp của ngành Luật thương mại quốc tế. Môn...

Xem thêm

Sự bất cân xứng về sức mạnh và các mối quan hệ quốc tế (Sách tham khảo)


Cuốn sách chứa đựng những tìm tòi, nghiên cứu mới mẻ, thú vị và công phu của tác giả về sự bất cân xứng trong sức mạnh và các mối quan hệ quốc tế, tác động của nó đến hệ thống chính trị và cán cân quyền lực trên thế giới. Tác giả cho rằng bất cân xứng lại được xây dựng theo một khung lý thuyết mới. Ông cho rằng bất cân xứng là đặc điểm phố biến trong...

Xem thêm

Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn


“Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn” được nhóm tác giả của Học viện Ngoại giao biên soạn, nhằm mục tiêu giải quyết thực trạng thiếu vắng nghiên cứu tổng quát, hệ thống và cập nhật về vấn đề bản sắc quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Cuốn sách được viết bởi nhóm tác giả...

Xem thêm

Góp phần tìm hiểu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh


Trong tác phẩm “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh” , đồng chí Võ Nguyên Giáp có bài viết nêu rõ: “Nghiên cứu cuộc đời và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh,  chúng ta thấy rất rõ ở Người chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân ái, truyền thống văn hóa phương Đông, phương Tây và sự phát triển chủ nghĩa nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác. Sự tổng hợp đó hình thành...

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng “đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng văn hóa công sở


Cách đây hơn 75 năm, tháng 3/1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” không chỉ có giá trị to lớn trong việc xây dựng con người, xã hội Việt Nam mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn có ý nghĩa thời...

Xem thêm

Mục đích, kết quả, ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden


Đối với Việt Nam, mục đích lớn nhất, bao trùm của chuyến thăm là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây là một cột mốc rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; Việt Nam là bạn, là đối tác...

Xem thêm

Dự báo về xu hướng giao lưu, hội nhập văn hóa trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


Gần hai thế kỷ qua, mặc dù chịu nhiều sự công kích, chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác nhằm phủ nhận, xóa bỏ quan niệm duy vật về lịch sử và các quy luật khách quan trong tiến trình vận động của nhân loại, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn đứng vững trước mọi thử thách, trở thành cương lĩnh của thời đại, là nguồn sức mạnh củng cố niềm...

Xem thêm

Đọc “Thế giới phẳng” để tìm kiếm cơ hội tham gia vào quá trình toàn cầu hóa


Thomas L. Friedman là người giữ chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times, ba lần đoạt giải thưởng Pulitzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chiếc Lexus và cây ôliu viết về toàn cầu hóa - mà bây giờ ta đã biết đấy là cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai, từ khoảng năm 1800 đến năm 2000, theo như cách phân chia của ông.

Xem thêm

Một số kinh nghiệm học tập tốt các môn Lý luận Chính trị ở trường Đại học


Học tập tốt các môn lý luận chính trị là đòi hỏi khách quan đối với các trường đại học hiện nay, nhằm đào tạo đội ngũ sinh viên - những người được coi là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Xem thêm