star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tin tức Nội bộ


Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân được tính điểm công trình khoa học thêm 3 ngành: Kinh tế, Văn học và Dược học


Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học (ĐH) Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) của trường ĐH Duy Tân có 3 ngành được đưa vào danh mục tính điểm, gồm Kinh tế, Dược và Văn học. Mỗi ngành được tính mức điểm từ 0 - 0,25.

Xem thêm

Hồi ký “Năm tháng dâng người” - Truyền ngọn lửa cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ


Hồi ký “Năm tháng dâng người” là những dòng ký ức lay động của một người trẻ từng dành cả thời thanh xuân để hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng đất nước trước năm 1975 ở những đô thị miền Trung Việt Nam. Tác giả của những trang sách đầy ắp cảm xúc, khát vọng và bản lĩnh được gửi gắm qua những câu chuyện vô cùng cuốn hút và chân thực của mình, không...

Xem thêm