star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tin Sưu tầm


Nên học Văn - Báo Chí ở đâu tại Đà Nẵng ?


Được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Duy Tân bắt đầu triển khai đào tạo chuyên ngành Văn Báo chí từ năm 2007, góp phần đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ công cuộc phát triển của đất nước trong thời kì Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, đem đến nhiều cơ hội việc làm cho những bạn trẻ năng động, yêu thích văn...

Xem thêm

Quan hệ Quốc tế nên học ở đâu?


Ngành Quan hệ Quốc tế liên quan đến những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, và nhân quyền.

Xem thêm

Tốt nghiệp Quan hệ Quốc tế làm việc ở đâu?


Có rất nhiều cơ hội việc làm cho những người tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế, bao gồm: Tổ chức quốc tế: Đây là một trong những nơi làm việc chính của sinh viên ngành Quan hệ quốc tế như Liên Hiệp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc cùng nhiều tổ chức khác.

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội


Chọn 1 đáp án mà anh (chị) cho là đúng: C.Mác và Ph.Ăngghen đã trực tiếp kế thừa di sản tư tưởng của những nhà triết học nào để xây dựng học thuyết của mình:

Xem thêm