star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tốt nghiệp Quan hệ Quốc tế làm việc ở đâu?


Có rất nhiều cơ hội việc làm cho những người tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế, bao gồm:

Tổ chức quốc tế: Đây là một trong những nơi làm việc chính của sinh viên ngành Quan hệ quốc tế như Liên Hiệp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc cùng nhiều tổ chức khác. 

Chính phủ và cơ quan ngoại giao: Những người tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế có thể làm việc cho chính phủ, cơ quan ngoại giao với các vị trí như nhà ngoại giao, nhà đàm phán hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Công ty đa quốc gia: Công ty đa quốc gia thường có nhu cầu tuyển dụng những người có kiến thức về Quan hệ quốc tế để làm việc tại vị trí quản lý dịch vụ khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng quốc tế hoặc các vị trí quản lý khác.

Tổ chức phi chính phủ: Tổ chức phi chính phủ quốc tế, tổ chức phi chính phủ truyền thông và các tổ chức phi chính phủ khác thường có nhu cầu tuyển dụng những người giỏi kiến thức về Quan hệ quốc tế.

Giáo dục và nghiên cứu: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế có thể học lên cao và trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu hay chuyên gia về giáo dục để đào tạo và truyền đạt kiến thức về Quan hệ quốc tế cho thế hệ tương lai.

Tóm lại, ngành Quan hệ quốc tế có rất nhiều cơ hội việc làm tại nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ, lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.

Ths Hồ Thị Ái Phương