star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TRANG VĂN


SUY NGẪM VỀ TRUYỆN CON SÓI CẢI TRANG THÀNH NGƯỜI CHĂN CỪU


Sói muốn ăn thịt đàn cừu béo mập nên vắt óc nghĩ ra được một kế sách: “Ta có thể thay đổi hình dạng của mình, học chiêu của cáo, cải trang thành người chăn cừu để lọt vào đàn cừu”

Xem thêm

BỐ CHƯA VỀ BẾ CON ĐƯỢC ĐÂU - Đặng Phúc Hậu


Cảm động trước những hy sinh đó, đặc biệt, xúc động nhất khi thấy bức ảnh người bố là chiến sĩ Công an thuộc một đơn vị Công an của thành phố Đà Nẵng, tranh thủ sau ca trực tại chốt cách ly phòng chống Covid-19 chạy về nhà, nhìn con qua khe cửa nhỏa

Xem thêm