star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Các thông báo chung


Thông báo chung

Kế hoạch CVHT của giảng viên Khoa KHXH&NV tháng 4/2023


Kế hoạch CVHT của giảng viên Khoa KHXH&NV tháng 4/2023

Xem thêm

Kế hoạch CVHT của giảng viên Khoa KHXH&NV tháng 3/2023


Kế hoạch CVHT của giảng viên Khoa KHXH&NV tháng 3/2023

Xem thêm

Thông báo tiếp nhận sinh viên thực tập


Thông báo tiếp nhận sinh viên thực tập của công ty CP Tập đoàn VNC

Xem thêm

Thông báo kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp trình độ Đại học, đợt tháng 12 năm học 2022-2023 ( Bổ sung)


Thành phố Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung đang trong xu thế hội nhập và phát triển. Bên cạnh phát triển kinh tế, chắc chắn những vấn đề liên quan đến văn hóa - xã hội – chính trị cũng luôn là vấn đề đáng quan tâm. Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các mảng công tác liên quan đến khoa học xã hội mà cụ thể liên...

Xem thêm

Thông báo về việc kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2022


Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tạo dựng một môi trường giáo dục cấp tiến và nhân văn, cung cấp cho người học những nền tảng về kiến thức, kỹ năng, thái độ để phát huy tiềm lực và trao cơ hội để người học đạt được các kỳ vọng giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Khoa còn chú trọng các giá trị giáo dục nhân bản và kích thích người học tư duy sáng tạo,...

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần Học Kỳ 1 năm học 2022-2023


Với đội ngũ giảng viên cơ hữu nhiệt tình, tận tâm có trình độ TS chiếm 40% và ThS chiếm 60%; cùng lực lượng giảng viên thỉnh giảng tinh chọn có kinh nghiệm đến từ các trường Đại học lớn như: Đại học KHXH&NV Hà Nội, Đại học KHXH&NV TP.HCM, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Đại học Huế...v…v... Khoa KHXH&NV – Duy Tân sẽ là địa chỉ...

Xem thêm