star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Các thông báo chung


Thông báo chung

Danh sách sinh vên đóng lệ phí khảo sát Anh văn và Tin học - đợt tốt nghiệp tháng 12/ 2022


Trải qua gần 15 năm phát triển, với sứ mệnh “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu trên nền nhân văn hiện đại”, Khoa KHXH & NV luôn chú trọng giáo dục nhân bản, tăng khả năng thích ứng và tôn trọng sự khác biệt để thành công trong môi trường đa dạng toàn cầu. Đây còn là nơi mà những giá trị và khát vọng của sinh viên được công nhận, tỏa sáng.

Xem thêm

Điểm rèn luyện toàn Khóa học K24VQH ( Chuyên Ngành Quan hệ Quốc tế)


Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Xem thêm

Thông báo v/v Khảo sát Tiếng Anh, Tin học và thi Tốt nghiệp đợt tháng 12/2022


Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất Kỳ 1 năm học 2022-2023


Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Xem thêm

Tham dự Talkshow American Film Showcase 2022


Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, chương trình American Film Showcase là sáng kiến hợp tác của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và khoa Điện Ảnh trường Đại học Southern California nhằm giới thiệu đến khán giả các tác phẩm điện ảnh đoạt giải thưởng, phản ánh giá trị văn hóa và xã hội Hoa Kỳ.

Xem thêm

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc gia: " 30 Năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022): Thành Tựu và Triển vọng


Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc ngày 22/12/1992. Với mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế sâu rộng trong gần 30 năm qua, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tháng 8/2001, hai nước ra Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI”; tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành...

Xem thêm

Thông báo khen thưởng năm học 2021-2022


Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Xem thêm

Thông báo lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 - học kỳ 1 - năm học 2022-2023


Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Xem thêm