star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

[ONLINE] NGO ĐA QUỐC GIA PASSERELLES NUMÉRIQUES TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GRAPHIC DESIGN


Passerelles numériques Vietnam (PNV) tìm kiếm tình nguyện viên/thực tập sinh graphic design để cùng nâng cao độ nhận diện của những hoạt động thiện nguyện tại PNV.

Xem thêm

Thông báo hội thảo khoa học " Mô hình trường đại học đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng cộng nghiệp lần thứ 4"


Chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập trường Đại học Duy Tân  và góp phần thực hiện đổi mới mô hình đào tạo thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Xem thêm

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021-2022


Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021-2022

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Chính thức)


Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Chính thức)

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dự kiến)


Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dự kiến)

Xem thêm