star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

Thông báo tiếp nhận sinh viên thực tập


Thông báo tiếp nhận sinh viên thực tập của công ty CP Tập đoàn VNC

Xem thêm

Thông báo kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp trình độ Đại học, đợt tháng 12 năm học 2022-2023 ( Bổ sung)


Thành phố Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung đang trong xu thế hội nhập và phát triển. Bên cạnh phát triển kinh tế, chắc chắn những vấn đề liên quan đến văn hóa - xã hội – chính trị cũng luôn là vấn đề đáng quan tâm. Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các mảng công tác liên quan đến khoa học xã hội mà cụ thể liên...

Xem thêm

Thông báo về việc kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2022


Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tạo dựng một môi trường giáo dục cấp tiến và nhân văn, cung cấp cho người học những nền tảng về kiến thức, kỹ năng, thái độ để phát huy tiềm lực và trao cơ hội để người học đạt được các kỳ vọng giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Khoa còn chú trọng các giá trị giáo dục nhân bản và kích thích người học tư duy sáng tạo,...

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần Học Kỳ 1 năm học 2022-2023


Với đội ngũ giảng viên cơ hữu nhiệt tình, tận tâm có trình độ TS chiếm 40% và ThS chiếm 60%; cùng lực lượng giảng viên thỉnh giảng tinh chọn có kinh nghiệm đến từ các trường Đại học lớn như: Đại học KHXH&NV Hà Nội, Đại học KHXH&NV TP.HCM, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Đại học Huế...v…v... Khoa KHXH&NV – Duy Tân sẽ là địa chỉ...

Xem thêm

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 12/2022


Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Xem thêm

Lịch Khảo sát Anh Văn và Tin học đợt tốt nghiệp tháng 12/2022


Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tạo dựng một môi trường giáo dục cấp tiến và nhân văn, cung cấp cho người học những nền tảng về kiến thức, kỹ năng, thái độ để phát huy tiềm lực và trao cơ hội để người học đạt được các kỳ vọng giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Khoa còn chú trọng các giá trị giáo dục nhân bản và kích thích người học tư duy sáng tạo,...

Xem thêm

Quyết định v/v bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học


Vừa qua, trường Đại học Duy Tân đã tiến hành ký kết với Hội đồng Anh về việc bổ sung chứng chỉ EnglishScore để sinh viên có thêm lựa chọn khi thi tiếng Anh xét đầu ra tốt nghiệp. Sinh viên sẽ thi online qua ứng dụng trên điện thoại, kết quả sẽ chuyển về dashboard của trung tâm LTC Đại học Duy Tân, trung tâm sẽ làm các thủ tục có liên quan để chuyển...

Xem thêm