star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

Thư mời tham dự Tọa đàm khoa học với chủ đề: ASEAN Tuổi 55- Thành tựu, vấn đề và triển vọng


Nhằm hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN,  tạo không khí sôi nổi chào đón năm học mới 2022-2023,  Bộ môn Việt Nam học- Quan hệ quốc tế Khoa KHXH&NV – Đại học Duy Tân tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề:

Xem thêm

Lịch trả hồ sơ ra trường tháng 7/2022


Để thuận tiện cho việc hoàn tất thủ tục ra trường cho sinh viên, Phòng CTSV thông báo đến các khoa lịch trả hồ sơ cho sinh viên bắt đầu từ ngày 18/07/2022 theo lịch như sau:Để thuận tiện cho việc hoàn tất thủ tục ra trường cho sinh viên, Phòng CTSV thông báo đến các khoa lịch trả hồ sơ cho sinh viên bắt đầu từ ngày 18/07/2022 theo lịch như sau:

Xem thêm