star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học khóa học 2018 _ 2022


Thực hiện kế hoạch đào tạo dành cho sinh viên năm thứ tư Trường Ngoại ngữ và Xã hội nhân văn_ Đại học Duy Tân, ngày 17/5/2022, tại phòng Bảo vệ luận án, Khoa KH Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Lễ báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Việt Nam học khóa 2018 – 2022

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Thạc sĩ Văn học đợt 1 năm 2022


Ngoại giao đang trở thành một hoạt động mang tính xu thế mà bất kỳ quốc gia nào cũng quan tâm và chú trọng phát triển trong xu thế toàn cầu hóa. Nằm trong xu thế đó, Việt Nam đang có nhu cầu cho một đội ngũ nhân lực có trình độ về Quan hệ Quốc tế với đầy đủ các khả năng dự báo chiến lược, hoạch định chính sách, năng lực chuyên môn cao và ngoại ngữ thông...

Xem thêm

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng, sinh viên K24


Trải qua gần 15 năm phát triển, với sứ mệnh “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu trên nền nhân văn hiện đại”, Khoa KHXH & NV luôn chú trọng giáo dục nhân bản, tăng khả năng thích ứng và tôn trọng sự khác biệt để thành công trong môi trường đa dạng toàn cầu. Đây còn là nơi mà những giá trị và khát vọng của sinh viên được công nhận, tỏa sáng. Với đội ngũ...

Xem thêm