star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

Chương trình giao lưu trực tuyến JENESYS Nhật Bản - ASEAN với chủ đề ‘‘Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)’’


Chương trình dành cho đối tượng là sinh viên đại học, sau đại học) Chương trình giao lưu trực tuyến JENESYS Nhật Bản - ASEAN với chủ đề ‘‘Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)’’ đang tiếp nhận đăng ký tham gia. Thời gian: 8:30 đến 15:30 các ngày từ 21/2 (Thứ 2) đến 26/2 (Thứ 7) (6 ngày).

Xem thêm

Call for Paper "Strengthening the ASEAN-EU strategic partnership in the new context  in the Indo-Pacific region”


Thông báo mời viết bài hội thảo quốc tế với chủ đề :"Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU trong bối cảnh mới ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Xem thêm

Đại học Duy Tân được phép đào tạo ngành Văn học trình độ thạc sĩ


Đại học Duy Tân được phép đào tạo ngành Văn học trình độ thạc sĩ

Xem thêm

[ONLINE] NGO ĐA QUỐC GIA PASSERELLES NUMÉRIQUES TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GRAPHIC DESIGN


Passerelles numériques Vietnam (PNV) tìm kiếm tình nguyện viên/thực tập sinh graphic design để cùng nâng cao độ nhận diện của những hoạt động thiện nguyện tại PNV.

Xem thêm

Thông báo hội thảo khoa học " Mô hình trường đại học đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng cộng nghiệp lần thứ 4"


Chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập trường Đại học Duy Tân  và góp phần thực hiện đổi mới mô hình đào tạo thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Xem thêm

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021-2022


Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021-2022

Xem thêm