star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

Thông báo mời viết bài hội thảo văn học quốc gia với chủ đề: Hoài cố nhân : Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng


Thông báo mời viết bài hội thảo văn học quốc gia với chủ đề: Hoài cố nhân : Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng

Xem thêm

Thông báo xét học phần Giáo dục Thể chất cho sinh viên K21-K22- K23


Thông báo xét học phần Giáo dục Thể chất cho sinh viên K21-K22- K23.

Xem thêm

Thông báo mời tham dự buổi họp trực tuyến giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ QHQT, và kế hoạch tốt nghiệp 12/2021


Thông báo mời tham dự buổi họp trực tuyến giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ QHQT, và kế hoạch tốt nghiệp 12/2021

Xem thêm

Kế hoạch tốt nghiệp trình độ Đại học, cao đẳng tháng 12/2021


Kế hoạch tốt nghiệp trình độ Đại học, cao đẳng tháng 12/2021

Xem thêm

Thông báo về việc thực hiện BHYT đợt 2 (Tháng 10/2021) năm học 2021 – 2022


Căn cứ Công văn số 1221/BHXH-QLT ngày 13/07/2021 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Nhà trường thông báo đến toàn bộ sinh viên đang theo học tại trường như sau:

Xem thêm