star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quan hệ Quốc tế nên học ở đâu?


Tổng quan ngành

Quan hệ Quốc tế là một trong những chuyên ngành đào tạo của Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn  - Đại học Duy Tân. Đây là một trong những ngành học đang được xem là mới và “hot” nhất trong số các ngành khoa học xã hội hiện nay; là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước. Bên cạnh đó, quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, lịch sử, luật, triết học,… Ngành Quan hệ Quốc tế liên quan đến những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, và nhân quyền. 

Thời gian Đào tạo: 4 năm

Kỹ năng Nghề nghiệp

Theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng “mềm” cần thiết trong hoạt động đối ngoại, trình độ ngoại ngữ tốt cùng một phông kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp về Quan hệ Quốc tế, về kinh tế và Luật pháp quốc tế, về lịch sử và văn hóa thế giới, về chính sách và đường lối đối ngoại, về địa chính trị các khu vực trên thế giới,... 

Cơ hội Việc làm ngành quan hệ quốc tế

Ngành học Quan hệ Quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội việc làm lý tưởng cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp bởi Việt Nam đã và đang trên đường hội nhập quốc tế sâu rộng. Sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Duy Tân, sinh viên có khả năng đảm nhận các loại công việc như nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về quốc tế tại các trường đại học, các viện khoa học, các cơ quan ngoại giao ở trung ương hay ở địa phương. Bạn cũng có thể làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và nước ngoài,… 

Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo