star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt động chuyên môn TBM Báo chí Truyền thông tháng 01/2022


PBL được viết tắt từ Project - Based - Learning tạm dịch là học theo dự án. Đây là một phương pháp học tập mới, trong đó học sinh sẽ được tập hợp thành nhóm cùng nhau chủ động tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề mà giáo viên đưa ra. Giáo viên đóng vai trò là người quản lý dự án, học sinh sẽ là người thực hiện dự án đó. Đây là một phương pháp học tiên tiến được nhiều tổ chức giáo dục STEM lớn thực hiện. Những học sinh học tập theo phương pháp này sẽ được rèn luyện các kỹ năng 4Cs (giao tiếp, phản biện, hợp tác, sáng tạo), thái độ học tập tự giác. Có thể nói phương pháp này rèn luyện cho học sinh nhiều kỹ năng để có thể giải quyết vấn đề về công việc sau này.

Dạy và học theo Phương pháp PBL cũng đã được Trường Đại học Duy Tân đưa vào làm môn học bắt buộc đối với sinh viên tất cả các ngành. Và, việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án - PBL cũng được vận dụng trong việc dạy và học tất cả các môn học trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy, việc dạy và học theo dự án - PBL sẽ được vận dụng như thế nào đối với học phần Viết tiếng Việt tại Trường Đại học Duy Tân sẽ được ThS. Bùi Thị Kim Phượng - Giảng viên Khoa KHXH&NV chia sẻ những kinh nghiệm đúc kết được qua quá trình giảng dạy môn học này.

Những kinh nghiệm dạy và học theo dự án đối với học phần Viết tiếng Việt sẽ được ThS. Bùi Thị Kim Phượng báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề chuyên môn của tổ bộ môn Báo chí Truyền thông với chủ đề: Vận dụng phương pháp dạy và học theo dự án – PBL đối với học phần Viết tiếng Việt tại Trường Đại học Duy Tân vào lúc 8h00 - 10h00 ngày 18/01/2022.

Trân trọng kính mời quý thầy cô giáo, sinh viên và những người quan tâm tham dự qua nền tảng ZOOM.

Dưới đây là link tham dự:

https://duytan.zoom.us/j/99852756657?pwd=alFSMG1sRnk4bXlvcVdzai8wTDRYZz09

Meeting ID: 998 5275 6657

Passcode: 383226