star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt động chuyên môn tổ Báo chí truyền thông tháng 12


 

Phân tích dữ liệu kinh tế xã hội bằng phần mềm SPSS rất cần thiết trong nghiên cứu khoa học. Làm thế nào để người nghiên cứu mã hóa và nhập liệu trong SPSS, sử dụng được các lệnh thống kê mô tả và phân tích tương quan trong SPSS, cách thức lưu trữ trong SPSS và một số nội dung khác liên quan sẽ được giải đáp trong chuyên đề:

 

 “PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI BẰNG PHẦN MỀM SPSS”

 

Do ThS. Lê Thanh Tùng, Tổ bộ môn Báo chí Truyền thông, Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Duy Tân trình bày.

Chuyên đề nằm trong chuỗi hoạt động chuyên môn của Tổ bộ môn Báo chí Truyền thông năm học 2021 – 2022.

 

Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 17/12/2021.

Qua nền tàng ZOOM.

 

Trân trọng kính mời quý thầy cô, nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm tham dự qua link đưới đây:

https://duytan.zoom.us/j/95980549119?pwd=MC9tRVBaQVh2RHR6cnhuZEZyaGozUT09

 

ID cuộc họp: 959 8054 9119
Mật mã: 168765