star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Mục tiêu và cách thiết lập mục tiêu để thành công


Mục tiêu là kết quả mong muốn mà một người hay một tổ chức cố gắng đạt được thông qua hoạt động và nỗ lực của mình. Mục tiêu có thể được đặt ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm sự nghiệp, tài chính, gia đình, sức khỏe, hạnh phúc,…

Xem thêm

Trường An


Trường An là tên của một trong những thành phố cố đô quan trọng và rộng lớn nhất của Trung Quốc cổ đại. Được biết đến là điểm cuối phía đông của Con đường tơ lụa, Trường An nằm ở tỉnh Thiểm Tây, cách thị trấn hiện đại Tây An khoảng 3 km về phía tây bắc. Trường An từng là kinh đô  của các triều đại Tây Hán (206 TCN-220 SCN), Tùy (581-618 CN) và Đường...

Xem thêm

Chiến thắng Điện Biên Phủ - ý nghĩa giáo dục Lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay


Năm 2024, cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, khẳng định giá...

Xem thêm

Giới thiệu cuốn sách “Chat vơi René Descartes”


René Descartes ("Rơ-nê Đề-các", 1596–1650) là triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại.

Xem thêm

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm vấn đề đoàn kết tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết tôn giáo gồm đoàn kết giữa đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo với đồng bào không có tín ngưỡng tôn giáo; đoàn kết giữa đồng bào theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; và đoàn kết giữa đồng bào trong...

Xem thêm

Bức điện Bác Hồ gửi Quốc trưởng Cămpuchia năm 1969


Ngày 27/6/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn tới Thái tử Quốc truởng Campuchia Nôrôđôm Xihanuc (N.Sihanouk) bày tỏ “vô cùng cảm động về việc Ngài và nhân dân Khơme đã gửi tặng thuốc với một tấm lòng hào hiệp. Cử chỉ cao cả đó là biểu hiện sự ủng hộ anh em của nhân dân Khơme đối với nhân dân Việt Nam... Như Ngài đã nói rất đúng: Nhiệm vụ của...

Xem thêm