star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


“Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán Bar…” – hành trình triết học vui vẻ


Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar là cuốn sách giải thích các khái niệm cơ bản của triết học thông qua các mẩu truyện cười. Thomas Wilson Cathcart và Daniel Martin Klein, tốt nghiệp ngành triết tại Harvard, cộng tác thực hiện cuốn sách. Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar nhanh chóng bán chạy và lọt vào hàng ngũ bestseller sau khi phát...

Xem thêm

Vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới hướng tới kỉ niệm 93 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3/1931 – 26/3/2024)


Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh...

Xem thêm

Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)


Nhân dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kí kết văn kiện ngoại giao cấp cao nhất (Đối tác chiến lược toàn diện) Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ" (1995-2020) của TS Đoàn Ngọc Tuấn (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) và PGS-TS Trần Nam Tiến (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM)

Xem thêm

Hồ Chí Minh – hiện thân của tinh thần đổi mới sáng tạo


Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã sống trọn cuộc đời vì dân, vì nước. Với “ham muốn tột bậc” là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, Người luôn tìm tòi hướng đi, cách làm mới để đạt mục đích cao cả của mình.  Sinh ra trong bối...

Xem thêm

Một số điểm mới trong nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII


Để tổng kết thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta nhấn mạnh cần thống nhất...

Xem thêm

Giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nội dung cuốn sách gồm 623 trang, chia thành 3 phần:

Xem thêm

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tình hình cách mạng Việt Nam vào thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm.Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ Tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Trong di sản mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân có...

Xem thêm

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tình hình cách mạng Việt Nam vào thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm.Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ Tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Trong di sản mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân có...

Xem thêm

Ngày quốc tế giáo dục 24/1


Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển; hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Việc chuyển đổi tương lai đòi hỏi một sự tái cân bằng khẩn cấp hoặc các mối quan hệ với thiên nhiên cũng như với công nghệ xuyên suốt cuộc sống, mang...

Xem thêm

Quan hệ chính trị quốc tế


Quan hệ chính trị quốc tế là một môn khoa học mới, trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị thế giới, hiểu rõ sự đa dạng và tính phức tạp của các mối quan hệ quốc tế. Cuốn Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế do GS,TS. Dương Xuân Ngọc và TS. Lưu Văn An biên soạn cung cấp, trang bị cho người học, người đọc những kiến thức toàn diện nhất...

Xem thêm