TẬP SAN

“15 NĂM - GIẤC MƠ NHÂN VĂN”

Kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Media

Trong số Podcast này, hãy cùng Thu Thuỳ chia sẻ đôi lời về những người mẹ, để ta thấy rằng, tình yêu của mẹ là vô bờ bến. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, CLB Báo chí & Truyền thông DTU - JC Chance xin chúc những người phụ nữ hiền từ, bao la ấy dồi dào sức khoẻ, luôn tươi cười hạnh phúc và mãi luôn là những...

Sự Kiện

Nguyễn Văn Dương

Vị trí Làm việc: Trưởng Khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Hoàng Thị Hường

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Nguyễn Mậu Minh

Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn LLCT

Ngô Thị Thảo Quỳnh

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.