Tiêu điểm

SSH: Thích ứng - hòa nhập - tôn trọng sự khác biệt    
    
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn: BỒI ĐẮP NHÂN VĂN - KHƠI NGUỒN TRI THỨC    

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Media

Đây là sản phẩm đầu tay của nhóm sinh viên K24 Truyền thông Đa phương tiện, Đại học Duy Tân. Trong đoạn phim này, các bạn sinh viên cảm nhận Hội An với góc nhìn của những người trẻ tuổi. Mời các bạn đến với Hội An qua thước phim nhỏ của các bạn ấy nhé!

Sự Kiện

Hoàng Thị Hường

Vị trí Làm việc: Trưởng Khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Nguyễn Văn Dương

Vị trí Làm việc: Phó Trưởng khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Nguyễn Mậu Minh

Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Ngô Thị Thảo Quỳnh

Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.