Tiêu điểm

SSH: Thích ứng - hòa nhập - tôn trọng sự khác biệt    
    
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn: BỒI ĐẮP NHÂN VĂN - KHƠI NGUỒN TRI THỨC    

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Media

Để giúp các bạn tìm ra câu trả lời, trong podcast số 1 này, JC Chance sẽ gỡ rối, giúp còn bạn không còn đau đầu hay “đau ví”, không còn cảnh phải ăn mì tôm vào cuối tháng nữa. Cùng lắng nghe 2 cô bạn K28 - Hồng Ngọc và Mẫn Nghi chia sẻ gì nha!!!!

Sự Kiện

Hoàng Thị Hường

Vị trí Làm việc: Trưởng Khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Nguyễn Văn Dương

Vị trí Làm việc: Phó Trưởng khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Nguyễn Mậu Minh

Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn LLCT

Ngô Thị Thảo Quỳnh

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.