TẬP SAN

“15 NĂM - GIẤC MƠ NHÂN VĂN”

Kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
(22/01/2007 - 22/01/2023)

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Media

Trong số này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm tư, tình cảm mà các thành viên Đại gia đình CLB Báo chí & Truyền Thông DTU - JC Chance đã nhắn gửi đến Hòm thư Chúc Tết mà chúng mình đã mở ra trước đó nhé. Họ đã đặt hết tâm huyết, thời gian của bản thân để viết nên những dòng xúc cảm chân thật đến...

Sự Kiện

Hoàng Thị Hường

Vị trí Làm việc: Trưởng Khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Nguyễn Văn Dương

Vị trí Làm việc: Phó Trưởng khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Nguyễn Mậu Minh

Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn LLCT

Ngô Thị Thảo Quỳnh

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.