TẬP SAN

“15 NĂM - GIẤC MƠ NHÂN VĂN”

Kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Media

Nhân ngày 27/2 CLB Báo chí và Truyền Thông DTU - JC Chance xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến các vị y - bác sĩ nói chung và giảng viên, cán bộ y tế trường Đại học Duy Tân nói riêng luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt sứ mệnh chữa trị của mình và mang trong mình tinh thần sáng tạo, học hỏi để giúp...

Sự Kiện

Hoàng Thị Hường

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Nguyễn Văn Dương

Vị trí Làm việc: Trưởng Khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Nguyễn Mậu Minh

Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn LLCT

Ngô Thị Thảo Quỳnh

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.