star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Truyền thông Đa phương tiện

Mã ngành: 7320104. Mã Chuyên ngành: 607

Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ
4.Toán, Lý, Hóa
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ
4.Toán, Lý, Hóa