star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

­ NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

* Tổng quan ngành

Quan hệ công chúng (Public Relations - PR) là thực hiện các công việc, chiến lược cụ thể nhằm thiết lập cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp với cộng đồng, khách hàng (hiện tại và tiềm năng), nhà đầu tư, giới truyền thông... nhằm định hình, khẳng định tên tuổi, thương hiệu sản phẩm hoặc đơn vị trong toàn bộ hoạt động và tiến trình phát triển. Kinh tế phát triển cùng với những bước đột phá của công nghệ trong thời đại số cũng là lý do giúp Quan hệ Công chúng định hình ngày càng rõ nét hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Quan hệ công chúng (Public Relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Mục đích của quan hệ công chúng là thông báo cho công chúng, khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan khác, và cuối cùng thuyết phục họ duy trì quan điểm tích cực hoặc thuận lợi cho tổ chức, lãnh đạo, sản phẩm hoặc dịch vụ. Đà Nẵng là khu vực kinh tế trọng điểm của miền Trung. Kinh tế phát triển cùng với những bước đột phá của công nghệ trong thời đại số cũng là lý do giúp Quan hệ Công chúng định hình ngày càng rõ nét hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp.

* Chương trình đào tạo

Sau khi tốt nghiệp, người có trình độ đại học ngành Quan hệ công chúng sẽ đạt được năng lực kiến thức, kỹ năng thái độ cần thiết để tác nghiệp ác hoạt độn xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ hai chiều giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng mục tiêu thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin một cách đúng đẵn, chính xác, trung thực; có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu…

Ngoài ra, chương trình còn chú ý đào tạo để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của đất nước nói chung và ngành Quan hệ công chúng nói riêng, đóng góp vào sự nghiệp kinh tế - xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc chuyên về quan hệ công chúng chuyên nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội…, có khả năng tiếp tục học tập, tham gia ở những bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

* Thời gian đào tạo: 4,0 năm (128 tín chỉ).

* Kỹ năng nghề nghiệp:

  • Nghiên cứu, lập kế hoạch truyền thông, đánh giá các chiến dịch quan hệ công chúng đối nội và đối ngoại.
  • Giao tiếp, trao đổi với lãnh đạo, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, giới truyền thông, nhà tài trợ và các nhóm công chúng khác của tổ chức.
  • Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá tổng thể hoạt động của một tổ chức, từ đó đưa ra định hướng chiến lược PR, truyền thông hiệu quả; lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với mục đích công việc; tìm kiếm và tổ chức quản lý các nguồn kih phí, tài trợ cho các hoạt động truyền thông của tổ chức; tiếp cận, xử lý và đánh giá thông tin phản hồi từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức xã hội.
  • Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản liên quan đến chuyên ngành, tư duy chỉnh thể, logic, tư duy phân tích đa chiều; Kết hợp các kiến thức liên ngành để phát hiện vấn đề, mối quan hệ giữa các vấn đề và tìm ra xu hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu.
  • Nhận thức về bối cảnh của tổ chức và thích ứng với yêu cầu công việc trong các mô hình tổ chức khác nhau (chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp, trường học…); Kết nối bằng truyền thông trong nội bộ tổ chức, góp phần hình thành văn hóa tổ chức, làm việc thành công trong tổ chức.

* Cơ hội việc làm

Chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng: Đảm nhận các công việc như trợ lí phân tích và lập báo cáo về môi trường truyền thông đối nội và đối ngoại của đơn vị; trợ lí xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông trong kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng và phát triển thương hiệu. Các bạn sẽ làm việc tại các công ty, tổ chức tư vấn quản trị truyền thông doanh nghiệp, các Bộ và Sở, Ban, Ngành liên quan đến truyền thông.

Nghiên cứu và giảng dạy về PR trong các cơ sở giáo dục đại học, tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến truyền thông, quan hệ công chúng, trợ lí giảng dạy; Tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, nhà quản lí trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về truyền thông và quan hệ công chúng.