star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Văn học (chuyên ngành Văn Báo chí)

Mã ngành: 7229030. Mã Chuyên ngành: 601

Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ
3.Văn, Toán, Sử
4.Văn, Toán, Địa
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ
4.Văn, Toán, Địa