star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ


Kết quả 10 năm hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ


Năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác toàn diện của nhau. Trải qua 10 năm, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ  ngày càng được củng cố và phát triển, các lĩnh vực hợp tác ngày càng sâu rộng, đa dạng, thực chất, hiệu quả. Những dấu mốc, thành tựu và triển vọng trong quan hệ 2 nước còn nhiều dư địa tiếp tục phát triển,vì lợi ích của hai...

Xem thêm

Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc


Với đồng bào các tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta không phân biệt lương, giáo, hãy làm theo gương của các bậc sáng lập Đạo mà đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng là để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. Bác cũng khẳng định đạo đức tôn giáo có giá trị nhân văn,...

Xem thêm

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là minh chứng cho dự báo thiên tài của C. Mác


Chúng ta đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) phát triển mạnh mẽ, chứng minh dự báo thiên tài của C.Mác cách đây hơn một trăm năm về những thay đổi khi “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Cuộc cách mạng này có tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc…...

Xem thêm

Ý nghĩa của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân


“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là tác phẩm cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về chủ đề đạo đức cách mạng, được công bố trong dịp kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/1969), vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đang diễn ra quyết liệt để đi đến thắng lợi...

Xem thêm

Nhận thức về vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước


Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các tài nguyên quốc gia và tài sản thuộc sở hữu nhà nước như đất đai, hầm mỏ, rừng biển, ngân sách, các quỹ dự trữ ngân hàng nhà nước, hệ thống bảo hiểm, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phần vốn nhà nước góp vào các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác.

Xem thêm

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh


Từ Đại hội V (1981) trở về trước, Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Hai chữ “tác phong” có hàm nghĩa hơi hẹp, mới chỉ nói lên được một mặt là “phong cách làm việc, phong cách công tác”, tuy ai cũng hiểu rằng ngoài công tác, phong cách của mỗi người còn được biểu hiện ra ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nữa....

Xem thêm

Quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa


Từ nhận thức chưa đúng về kinh tế thị trường, xem kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, là đặc trưng riêng có của chủ nghĩa tư bản, đối lập kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội đến nhận thức kinh tế thị trường là giá trị chung của nhân loại, Đảng ta đã xác định rõ kinh tế thị trường là mô hình kinh tế tất yếu khách quan của nền sản...

Xem thêm

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới


Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, tiếp tục có những diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên toàn cầu, song vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, gay go hơn, quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi...

Xem thêm

Đường Thái Tông


Vào cuối triều đại nhà Tùy (590-618), các cuộc nổi dậy của nông dân nhanh chóng lan rộng khắp đất nước do thuế khóa nặng nề, chiến tranh liên tiếp và sự xa hoa của hoàng đế. Vào năm 617, Lý Uyên được Sui Yangdi (hoàng đế nhà Tùy) cử đến Thái Nguyên để chống lại cuộc nổi dậy của nông dân ở đó.

Xem thêm

Những điểm chính trong quan hệ giữa Malaysia và Hoa Kỳ


Chính sách đối ngoại của Malaysia đối với Hoa Kỳ đã được sử dụng bằng sự kết hợp giữa hợp tác, can dự và thỉnh thoảng có những khác biệt. Dưới đây là một số điểm chính liên quan đến chính sách đối ngoại của Malaysia đối với Hoa Kỳ:

Xem thêm