star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tin tức Tuyển sinh

Trải nghiệm mới, cơ hội mới với Chuyên Ngành Văn hóa - Du lịch tại Đại học Duy Tân

29/08/2021
Nguồn lực trong thời đại mới với xu thế hội nhập toàn cầu cần phải lấy tri thức làm nền tảng. Dĩ nhiên, kỹ năng rất cần thiết nhưng trước hết cần phải có kiến thức....

Văn hóa Du lịch: Hướng đi triển vọng cho những ai đam mê Hướng dẫn Du lịch, Lữ hành

09/08/2021
Đào tạo ngành Việt Nam học với chuyên ngành Văn hóa Du lịch, Đại học Duy Tân đã có định hướng rõ ràng về tạo ra những sinh viên am hiểu về đất nước, con người, văn...