star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TỔNG QUAN NGÀNH THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ


Tên chuyên ngành: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế
Mã số: 60.31.02.06
Trường Đại học Duy Tân dự kiến đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế: Hệ tập trung (24 tháng) và không tập trung (18 tháng)
          Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:     60 tín chỉ, trong đó:
-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):      13 tín chỉ
-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:    39 tín chỉ
    + Bắt buộc:                                       18 tín chỉ
    + Lựa chọn:                                       21/36 tín chỉ
-     Luận văn thạc sĩ:         8 tín chỉ
Để phục vụ trực tiếp đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế, Trường Đại học Duy Tân đã có đội ngũ cán bộ khoa học gồm 2 Phó giáo sư; 4 Tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Viện có đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm đến từ các viện (Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao), các Khoa, phòng ban trực thuộc của Trường Đại học Duy Tân và các giảng viên thỉnh giảng đến từ các Bộ, ban, ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước.
Trường Đại học Duy Tân đảm bảo cơ sở vật chất để đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế. Hiện nay, Trường có hệ thống phòng học trang bị hiện đại phục vụ giảng dạy; có thư viện và thư viện điện tử với trên hàng ngàn đầu sách, hơn 150 loại tạp chí tiếng Việt, 70 tạp chí tiếng nước ngoài. Hằng năm, Trường chi khoảng 900 triệu đồng mua sách báo tiếng Việt và khoảng 18000 USD mua tài liệu nước ngoài. Thư viện Trường có phòng đọc và phòng mượn tài liệu dành riêng cho học viên sau đại học. Trường có Phòng tư liệu riêng với hàng ngàn đầu sách, tạp chí chuyên ngành cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, đảm bảo cho học viên sau đại học học tập, nghiên cứu. Trường có Tạp chí Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu đăng tải, công bố kết quả nghiên cứu của học viên cao học chuyên ngành quan hệ quốc tế.
Theo dự kiến, trong 5 năm đầu, mỗi năm Trường Đại học Duy Tân tuyển từ 20-30 học viên cao học chuyên ngành quan hệ quốc tế.