star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DÀNH CHO CỬ NHÂN QUAN HỆ QUỐC TẾ


Ngành Quan hệ quốc tế có cơ hội việc làm rộng mở với các vị trí việc làm đa dạng, bởi hiện nay nguồn nhân lực của ngành này đang thiếu hụt. Sinh viên học ngành Quan hệ quốc tế khi ra trường có đủ năng lực chuyên môn có thể dễ dàng xin việc tại các vị trí sau:
•    Chuyên viên đối ngoại của các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành;
•    Công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình... trong ngành truyền thông;
•    Chuyên viên đối ngoại, điều phối dự án, đại diện thương mại trong và ngoài nước hay tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;
•    Công việc biên dịch, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch;
•    Nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế tại các trường đại học, viện đào tạo, các trung tâm nghiên cứu...
Với sự phong phú trong các vị trí công việc như trên, sinh viên học ngành Quan hệ quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sau:
•    Các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến các Bộ, Ban, Ngành;
•    Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;
•    Các đơn vị báo chí, truyền hình;
•    Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, 
•    Thư ký, hành chính văn phòng…