star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thư viện


Thư viện với đa dạng đầu sách

06/08/2021

Thư viện có nguồn tài liệu phong phú và đa dạng, với gần 55.000 bản sách in và gần 200.000 tài liệu điện tử. Vốn tài liệu của Thư viện được cập nhật và bổ sung thường xuyên để đảm bảo phù hợp với chương...

Xem thêm

Góc học tập xinh xắn thu hút đông đảo sinh viên đến học tập, nghiên cứu

06/08/2021

Hiện tại, Đại học Duy Tân có 3 thư viện đặt tại: Cơ sở 1 - Phòng 601, số 3 Quang Trung; Cơ sở 2 - Phòng 607, Nguyễn Văn Linh và Cơ sở 3 - Hòa Khánh Nam với diện tích hơn 1.820 m2. Cơ sở 1: Phòng 607, Số...

Xem thêm