star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Làm việc với Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM


Chiều ngày 21/3/2022, tại trường Đại học Duy Tân đã diễn ra buổi làm việc giữa Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), trường Ngoại ngữ - Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân với Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. 

Đến tham dự chương trình có TS. Bùi Hải Đăng - Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Th.S Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng khoa và 3 giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Về phía trường Đại học Duy Tân có TS. Nguyễn Văn Dương - Phó Khoa KHXH&NV, PGS. TS Nguyễn Thị Bích Hà - Trưởng Khoa tiếng Nhật, Th.S Huỳnh Sang - Phó khoa Tiếng Hàn, Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó trưởng bộ môn Tổ Quan hệ Quốc tế - Việt Nam học, cô Nguyễn Thị Nguyên Thi - Phó Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và cô Trương Thị Như Hằng - Chuyên viên Trung tâm Truyền thông kiêm nhiệm Giảng viên Khoa KHXH&NV.

Hai bên đã có những trao đổi, đề xuất về lĩnh vực hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên,...Với mong muốn được kết nối, giao lưu học thuật, tạo sự gắn kết, 2 đơn vị đã có một buổi trao đổi hiệu quả, có nhiều phương hướng đề xuất cho mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên phát triển.