star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sáu bước để thực hiện lớp học nghịch đảo theo quan điểm của Jeff Dunn


Jeff Dunn (2014) đã viết một đoạn ngắn về “Hướng dẫn 6 bước để thực hiện lớp học nghịch đảo” với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch

Tìm ra bài học cụ thể mà bạn muốn thực hiện sau đó phác thảo các mục tiêu của quá trình học tập và lập kế hoạch bài học.

Bước 2: Ghi chép

Thay vì dạy trực tiếp bài học này, hãy tạo một video. Một screencast hoạt động. Đảm bảo rằng nó chứa tất cả các yếu tố chính mà bạn đề cập đến trong lớp học.

Trong cuốn sách của Bergmann và Sams (2012), họ cũng chỉ ra rằng đừng tạo video chỉ vì mục đích tạo video. Chỉ làm như vậy khi bạn cảm thấy những điều này là phù hợp và cần thiết. Tất cả phụ thuộc vào mục tiêu giáo dục của bài học của bạn. Nếu việc tạo video hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu hướng dẫn của bạn, thì hãy tiếp tục.

Bước 3: Chia sẻ

Gửi video cho học sinh của bạn. Làm cho nó hấp dẫn và rõ ràng. Giải thích rằng nội dung của video sẽ được thảo luận đầy đủ trong lớp.

Bước 4: Thay đổi

Bây giờ học sinh của bạn đã xem bài học của bạn, họ đã sẵn sàng để thực sự đi sâu hơn bao giờ hết.

Bước 5: Làm việc nhóm

Một cách hiệu quả để thảo luận về chủ đề này là chia thành các nhóm để học sinh được giao nhiệm vụ thực hiện. Viết một bài thơ, một vở kịch, làm một video, v.v.

Bước 6: Báo cáo và thảo luận

Tập hợp cả lớp lại để các nhóm chia sẻ công việc với mọi người. Đặt câu hỏi sau khi tìm hiểu sâu bài học. Việc thảo luận sẽ gia tăng sự tham gia của người học, nâng cao hiểu biết của người học và phát huy trí tuệ tập thể. Các cuộc thảo luận hoặc tranh luận cho người học cơ hội để nói rõ suy nghĩ của mình ngay tại chỗ và phát triển lập luận để hỗ trợ cho quan điểm của mình.

 

 

Ths Đoàn Thị Cẩm Vân