star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quan điểm của Thủ tướng Najib Razak về hợp tác kinh tế với Trung Quốc


Quan điểm của Thủ tướng Najib Razak về Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau trong thời gian ông cầm quyền. Quá trình ra quyết định chính sách đối với Trung Quốc của ông được chia thành hai vấn đề: thứ nhất là tập trung vào các vấn đề phi an ninh và thứ hai là tập trung vào các vấn đề an ninh . Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã tăng cường sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chế độ của ông Najib, tăng cường quan hệ Trung Quốc – Malaysia [Nicola Martocchia et, 2018, 515 – 536].  Thủ tướng Najib Razak nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế với Trung Quốc trong hội nghị Phong trào ôn hòa toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết và đồng cảm lẫn nhau trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan. Hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN là trọng tâm chính, với khối lượng thương mại song phương tăng đều đặn trong những năm qua, đạt mức đáng kể và đóng vai trò trung tâm trong hợp tác kinh tế giữa hai khu vực [Shi Xueqin, 2009] .

Tuy nhiên, những thách thức như trục trặc chính trị, trong đó có các tranh chấp như vấn đề Biển Đông, đã được ghi nhận, nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia kinh tế để thúc đẩy xây dựng lòng tin chính trị và đưa ra giải pháp hiệu quả cho các tranh chấp. Và bối cảnh vụ bê bối 1MDB đã đặt ra câu hỏi về sự tương tác mối quan hệ phức tạp giữa hai bên. Cách tiếp cận của Thủ tướng Najib với Trung Quốc được đặc trưng bởi sự kết hợp giữa hợp tác kinh tế và cân nhắc chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lập trường của Malaysia đối với Bắc Kinh trong nhiệm kỳ của ông.

Tài liệu tham khảo:

  1. Nicola Martocchia Diodati, Bruno Marino, Benedetta Carlotti (2018), Prime Ministers unchained? Explaining Prime Minister Policy Autonomy in coalition governments, European Political Science Review (Cambridge University Press (CUP))-Vol. 10, Iss: 4, pp 515-536.
  2. Shi Xueqin (2009), China-ASEAN Economic Engagement: Building Mutual Confidence, Nguồn: https://www.semanticscholar.org/paper/China-ASEAN-Economic-Engagement%3A-Building-Mutual-Xueqin/7a7b7427ae6dcb7a6be0df50ec34744473de65fa (truy cập 13/4/2024).