star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử chiến tranh Peloponnese


Bộ sách của sử gia vĩ đại thời cổ đại Hy Lạp Thucydides vừa được Omega Plus chuyển thể và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Ông được gọi là cha đẻ của ‘lịch sử khoa học’ và đồng thời là cha đẻ của ‘chủ nghĩa hiện thực chính trị’.
Cuốn sách mô tả lại cuộc chiến tranh được coi là lớn nhất tính từ thời Hy Lạp sơ khai cho đến thế kỷ V trước CN. Đây là cuộc nội chiến kéo dài hơn một phần tư thế kỷ giữa hai thế lực hùng mạnh nhất Hy Lạp là thành bang Athens và thành bang Sparta cùng các đồng minh của mỗi bên, cuộc chiến tranh mà Thucydides đã chép vào sử sách. Bên cạnh mô tả cuộc chiến Thucydides còn chỉ ra những luận điểm ban đầu của Chủ nghĩa hiện thực: quyền lực, chạy đua vũ trang, liên minh với các nước khác. Muốn hiểu ngọn nguồn Chủ nghĩa hiện thực sinh viên ngành Quan hệ quốc tế nên đọc tác phẩm này. 
Nguyễn Thị Phương Thảo