star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hệ thống tổ chức Phật giáo Đà Nẵng từ 1997 đến nay


Lê Thị Diệu Mi

Trong suốt chiều dài lịch sử, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời sống, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Ngày 19,20/4/1997 trong Đại hội Đại biểu Phật Giáo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, Đại hội đã suy cử Hòa Thượng Thích Quang Thể làm Trưởng Ban Trị Sự Thành hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến 2005. Trong hơn 20 năm qua, Giáo hội Phật giáoViệt Nam thành phố Đà Nẵng đã dần hoàn thiện về cơ cấu tổ chức từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện và có nhiều điều kiện thuận lợi trong các hoạt động công tác Phật sự.

Từ năm 1997 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Thành hội Phật giáo Đà Nẵng) đã trải qua 6 nhiệm kì Đại hội, được tổ chức 5 năm một lần. Hệ thống tổ chức của Thành hội Phật giáo Đà Nẵng có sự thay đổi theo các quy định được tu chỉnh trong Hiến chương GHPGVN qua các nhiệm kì:

Bảng 1: Số lượng các vị trong Ban Trị sự Thành hội thành phố Đà Nẵng

qua các nhiệm kì (1997-2027)

 

1997-2002

2002-2007

2007-2012

2012-2017

2017-2022

2022-2027

Ban Chứng minh

-

-

3

4

2

7

Ban Trị sự

25

23

46

53

53

67

[Nguồn: Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Đà Nẵng]

Sau VI kỳ đại hội, Thành hội Phật giáo Đà Nẵng ngày càng hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức, quy mô các Ban ngày càng lớn mạnh, số lượng thành viên không ngừng tăng lên. Với hệ thống tổ chức vững chắc, Ban Trị sự Thành hội đã và sẽ hoàn thành tốt các hoạt động và công tác Phật sự qua từng giai đoạn góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.