star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lợi thế khi tham gia chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng


Khi đăng ký học cao học hoặc Tiến sỹ về Quan hệ Quốc tế, người học sẽ có được những lợi ích sau:

Về kiến thức

1) Học viên sẽ được học một số môn mới không được giảng dạy ở bậc cử nhân. Nội dung của môn học mới là những vấn đề quốc tế, quan hệ quốc tế đương đại như:

- ASEAN trong thế kỷ XXI;

- Sự trỗi dậy của Trung Quốc đầu thế kỷ XXI và tác động từ sự trỗi dậy đó đối với thế giới, đối với ASEAN và với Việt Nam;

- Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : thành tựu và các vấn đề đang đặt ra,

- Ngoại giao kinh tế,

- Ngoại giao văn hóa……

2) Một số môn giảng dạy ở bậc cử nhân sẽ được tiếp tục giảng dạy ở bậc cao học nhưng sâu hơn, đặc biệt là được trang bị các kiến thức về lý thuyết để hiểu rõ cơ sở lý luận của vấn đề đang dược giảng dạy.

Ví dụ:

- Cũng giảng dạy về Hợp tác về Hội nhập Đông Á, nhưng ở bậc cử nhân, người học chỉ mới được trang bị những hiểu biết về những thực tế đang diễn ra trong các tiến trình hội nhập ở Đông Á, ở bậc cao học, học viên sẽ được trang bị các lý thuyêt về hợp tác và hội nhạp khu vực, việc vận dụng các lý thuyết đó để tìm ra bản chất, đặc điểm của hội nhập Đông Á trong so sánh với các tiến trình hội nhập khu vực tại các châu lục khác, đặc biệt là với EU.

- Cũng tương tự như vậy, môn học Lý thuyết Quan hệ quốc tế sẽ được giảng sâu hơn các lý thuyết cơ bản nhất về quan hệ quóc tế: Chủ nghia hiện thực, Chủ nghĩa tự do, Chủ nghĩa Kiến tạo

- Một số lý thuyết mới về Quan hệ quốc tế cũng sẽ được đưa vào giảng dạy ở hệ Thạc sỹ và Tiến sỹ

Về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu

- Học viên sẽ được đạo tạo sâu về Phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, một số phương pháp nghiên cứu đặc thù về quan hệ quốc tế nói riêng. Với những kiến thức được tiếp thu từ các bài giảng của các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín , họ sẽ co thể tự phân tích chính sách đối ngoại của một quóc gia, một tổ chức khu vực vực và quốc tế.

- Học viên cũng sẽ được trang bị những kỹ năng để phân tích một sụ kiện quốc tế nào đó đang diễn ra trên thế giới và khu vực.

- Học viên sẽ được học về phương pháp nghiên cứu dự báo để có thể dự báo sát, đúng hơn về sự phát triển của một mối quan hệ quốc tế , một vấn đề quốc tế nào đó trong tương lai.

-Những phương pháp, những kỹ năng đó cũng có thể được vận dụng trong các công việc liên quan tới quan hệ quốc tế của cơ quan, của công ty, nơi họ đang và sẽ làm việc .

Về các lợi ích thiết thực đối với công việc mà người học nhận được sau đào tạo

-Việc đào tạo quan hệ quốc tế ở hệ Thạc sỹ và Tiến sỹ ở Đại học Duy Tân được nhằm vào mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực nhất cho người học.

-Để đạt được mục tiêu này, ngoài các kiến thức trên, Đại học Duy Tân khuyến khích học viên cao học, nghiên cứu sinh tự lựa chọn đề tài luận văn, luận án sao cho phù hợp nhất với công việc họ đang hoặc sẽ làm tại cơ quan tuyển dụng họ.

-Định hướng lựa chọn đề tài như vậy đang được triển khai mạnh mẽ từ khóa thứ hai hệ Thạc sỹ quan hệ quốc tế của nhà trường.

+ Ví dụ, với học viên làm việc tại Cơ quan Hải quan của thành phố Đà nẵng, nhà trường khuyến khích học viên làm đề tài cao học về hợp tác hải quan giữa Việt Nam với một quốc gia nào đó mà Việt nam đang có quan hệ hợp tác hải quan chặt chẽ. Khi làm như vậy, học viên sẽ phải tìm hiểu cơ sở pháp lý của việc hợp tác, thực tế hợp tác và các vấn đề đang đặt ra trong quá trình hợp tác hải quan giữa hai bên.

+ Học viên cũng sẽ phải tiến hành ít nhất một nghiên cứu trường hợp ( case study) về hợp tác hải quan của Đà nẵng với đối tác bên ngoài đó, Từ các kết quả nghiên cứu, học viên sẽ có thể đề xuất các khuyến nghị nhằm góp phần giải quyết các vấn đề đang cản trở hợp tác hải quan giữa Việt nam, nói chung, Đà nẵng nói riêng vơi đối tác bên ngoài được học viên lựa chọn nghiên cứu.

Tóm lại, học Quan hệ Quóc tế ở hệ Thạc sỹ và Tiến sỹ ở Đại học Duy tân học viên, nghiên cứu sinh không chỉ được trang bị những kiến thức sâu rộng về các vấn đề quốc tế, các mối quan hệ quốc tế đang tác động trực tiếp và mạnh mẽ tới Việt nam, được trang bị các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại mà còn trực tiếp phục vụ cho công việc của người học.

Đào tạo Quan hệ quốc tế bậc cao học ở Đại học Duy Tân vừa đảm bảo tính hàn lâm vừa có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực.Đó là điểm khác biệt giữa Chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ ở Đại học Duy tân so với chương trình ở các co sở đào tạo khác.trên khắp lãnh thổ Việt Nam.