star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo về việc thực hiện BHYT đợt 2 (Tháng 10/2021) năm học 2021 – 2022


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 03/DTU-KHTC/TB                                Đà Nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

“V/V thực hiện BHYT đợt 2 (Tháng 10/2021) năm học 2021 – 2022”

 

Kính gửi:       Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Duy Tân;

                        Các sinh viên đang theo học tại trường;

 

Căn cứ Công văn số 1221/BHXH-QLT ngày 13/07/2021 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên;

Nhà trường thông báo đến toàn bộ sinh viên đang theo học tại trường như sau:

  1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ sinh viên đang theo học tại trường mà chưa có thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT hết hạn phải tham gia mua BHYT theo quy định của nhà nước (Trừ khi sinh viên đã có thẻ BHYT do được cấp theo diện hộ nghèo, thân nhân công an, quân đội…).

  1. Mức đóng và thời hạn sử dụng thẻ

Sinh viên tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT hiện có theo link sau để biết thời hạn hiệu lực của thẻ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx và chọn một trong hai mức đóng sau:

  • Mức đóng 14 tháng: 657.090 đồng (Dành cho những bạn chưa tham gia BHYT hoặc thẻ BHYT hết hạn trước ngày 01/11/2021). Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/11/2021 đến 31/12/2022.
  • Mức đóng 12 tháng: 563.220 đồng (Dành cho những bạn có thẻ BHYT hết hạn vào 31/12/2021). Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

3. Thời gian nộp và hình thức nộp

-   Thời gian nộp tiền: Từ 01/10/2021 đến 20/10/2021

-   Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau:

+   Tên tài khoản: Trường Đại học Duy Tân

+   Số tài khoản: 2007.21104.00005

+   Ngân hàng: Agribank CN Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng

+   Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ tên_5 số cuối MSSV_Nộp BHYT

  1. Cách thức nhận thẻ
  • Những sinh viên khóa mới (K27), sinh viên không tham gia BHYT tại trường năm trước, sinh viên thay đổi thông tin trên thẻ thì sẽ được cấp thẻ mới và nhận thẻ tại P.411 – Phòng y tế (Cơ sở K7/25 Quang Trung) sau khi hết giãn cách. Trong thời gian giãn cách thì sinh viên có thể sử dụng mã thẻ nếu cần thiết.
  • Các trường hợp còn lại thì sử dụng thẻ cũ đã được cấp trong năm học 2020 – 2021.
  1. Một số lưu ý

Sinh viên tra cứu theo đường link sau https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx bằng cách nhập 03 thông tin: Tỉnh/TP theo hộ khẩu + Họ tên + Ngày sinh để tra cứu xem đã có mã số chưa, trường hợp chưa có mã số thì kê khai Mẫu tờ khai và Phụ lục hộ gia đình đính kèm bên dưới, đồng thời chụp ảnh mặt trước CMND và gửi 02 file (1 file tờ khai và phụ lục + 1 file ảnh chụp CMND) về địa chỉ email: bhytsinhvienduytan@gmail.com để được cấp mã số mới có thể cấp thẻ BHYT.

           

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến các đơn vị liên quan: Các Khoa, Trung tâm, Phòng công tác sinh viên, giảng viên cố vấn học tập thông báo, tuyên truyền rộng rãi và đôn đốc sinh viên tham gia BHYT theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Files đính kèm