star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

[ONLINE] NGO ĐA QUỐC GIA PASSERELLES NUMÉRIQUES TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GRAPHIC DESIGN


[ONLINE] NGO ĐA QUỐC GIA PASSERELLES NUMÉRIQUES TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GRAPHIC DESIGN

Thiệt là không dễ để thu hút người xem, đặc biệt là nếu không có hình ảnh minh họa. Là NGO giáo dục thiện nguyện, Passerelles numériques Vietnam (PNV) tìm kiếm tình nguyện viên/thực tập sinh graphic design để cùng nâng cao độ nhận diện của những hoạt động thiện nguyện tại PNV.
Passerelles numériques Vietnam là tổ chức phi lợi nhuận của Pháp, chi nhánh Đà Nẵng. Chúng mình đào tạo Công nghệ Thông tin miễn phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt 11 năm PNV hoạt động ở Việt Nam, 545 sinh viên yếu thế đã tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân ngành CNTT; 90% trong đó có việc làm toàn thời gian ổn định.
Nếu bạn có kĩ năng về graphic design, cũng như muốn đóng góp cho cộng đồng người Việt có hoàn cảnh khó khăn, hãy tham gia cùng PNV! Bạn có thể làm việc từ xa hoặc trực tiếp tại văn phòng PNV tại 99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà
Chi tiết cụ thể ở trong Job Description: https://www.passerellesnumeriques.org/en/2021/12/pn-vietnam-graphic-design-intern/
Số lượng: 03 bạn
Facebook: https://www.facebook.com/passerelles.numeriques
Website: https://www.passerellesnumeriques.org