star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học khóa học 2018 _ 2022


Thực hiện kế hoạch đào tạo dành cho sinh viên năm thứ tư Trường Ngoại ngữ và Xã hội nhân văn_ Đại học Duy Tân, ngày 17/5/2022, tại phòng Bảo vệ luận án, Khoa KH Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Lễ báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Việt Nam học khóa 2018 – 2022.

Sinh viên tại lễ bảo vệ khoá luận

Trong ngày làm việc 17/5/2022, đã có bốn hội đồng bảo vệ do các giảng viên: TS. Nguyễn Thành Khánh và TS. Hoàng Thị Hường làm chủ tịch hội đồng cùng Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo, Ths. Nguyễn Thị Kim Bài, Ths. Trần Hoàng Thùy Linh thành viên. Tham gia các hội đồng bảo vệ có 12 sinh viên năm thứ tư, trong đó có 10 sinh viên Việt Nam học chất lượng cao (K24 HP_VHD) và 2 sinh viên chương trình thường (K24 VHD).

Sinh viên trả lời câu hỏi của hội đồng chấm khoá luận

Các đề tài được sinh viên chọn làm khóa luận tốt nghiệp đều tập trung hướng vào chuyên ngành Văn hóa Du lịch với các nghiên cứu gắn với phong tục, lễ hội, hoạt động kinh doanh khách sạn…Sự đa dạng trong lĩnh vực nghiên cứu và tính cấp thiết của các đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng của các buổi báo cáo.

Ảnh lưu niệm sinh viên và hội đồng bảo vệ khóa luận

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá năng lực, mà còn là cơ hội cho các sinh viên thể hiện kết quả của mình sau thời gian thực tập thực tế và viết khóa luận tốt nghiệp. Đây cũng ngày hết sức quan trọng để sinh viên thể hiện bản thân với những kiến thức được cô đọng nhất trong suốt gần 4 năm vừa qua.

Người đưa tin: Ths Nguyễn Thị Phương Thảo