star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khai mạc lễ bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Quan hệ Quốc tế khóa K20


Chiều ngày 17 tháng 05 năm 2022, tại  Phòng bảo vệ Luận Án trường Đại học Duy Tân, các học viên cao học - Ngành Quan hệ quốc tế khóa 20 đã bảo vệ thành công đề cương chi tiết  luận văn Thạc sĩ. Theo Quyết định số 1647/ QD/ ĐHDT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân việc thành lập Hội đồng chấm đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học.   Hội đồngbảo vệ đề cương chi tiết bao gồm:  PGS.TS Trần Xuân Hiệp, TS Nguyễn Đình Thuận, TS Hoàng Thị Hường, TS Nguyễn Văn Dương. 

Các học viên cao học tham gia buổi bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ bao gồm:

Học Viên Nguyễn Quang Sơn với đề tài : Quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của hải quan Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và triển vọng đến năm 2030.

Học viên Dương Quang Trà với đề tài: Quan hệ Anh - Mỹ trong cuộc chiến tranh 1812-1814

Học viên Phạm Võ Đăng Huy với đề tài: Ngoại giao văn hóa của Trung Quốc đối với các nước khu vực bán đảo Đông Dương từ năm 2013 tới nay

Hình ảnh hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Quan hệ quốc tế cùng học viên cao học khóa K20 ( Ảnh Bảo James)

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc với những đánh giá nhận xét và 3 câu hỏi chất vấn của Hội đồng, Các học viên cao học  đã trả lời thuyết phục từng vấn đề và đã hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ đề cương chi tiết  luận văn thạc sĩ Quan hệ Quốc tế. Theo đánh giá của Hội đồng: "Những đề tài luận văn thạc sĩ mà học viên đang thực hiện và sẽ bảo vệ chính thức sắp tới là những đề tài có ý nghĩa khoa học cao, quá trình nghiên cứu được thực hiện công phu,  Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, hay một tài liệu tham khảo phục vụ cho những ai quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Hội đồng đánh giá cao chất lượng nội dung của luận văn, luận văn có thể mở rộng địa bàn nghiên cứu và nâng cao thành luận án tiến sĩ".

Người đưa tin : Bảo James