star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình giao lưu trực tuyến JENESYS Nhật Bản - ASEAN với chủ đề ‘‘Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)’’


Chương trình dành cho đối tượng là sinh viên đại học, sau đại học)
Chương trình giao lưu trực tuyến JENESYS Nhật Bản - ASEAN với chủ đề ‘‘Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)’’  đang tiếp nhận đăng ký tham gia.
Thời gian: 8:30 đến 15:30 các ngày từ 21/2 (Thứ 2) đến 26/2 (Thứ 7) (6 ngày).
Nội dung: Các bài giảng, thảo luận, thuyết trình với chủ đề về AOIP.
Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học và sau đại học của Việt Nam.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
Cơ quan tổ chức: Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE).
Các bạn có nguyện vọng tham gia vui lòng đăng ký theo đường link dưới đây trước 16:00 ngày 13 tháng 2 (Chủ Nhật).
https://jice-inex.smktg.jp/public/seminar/view/2014