star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thư mời tham dự Tọa đàm khoa học với chủ đề: ASEAN Tuổi 55- Thành tựu, vấn đề và triển vọng


Kính gửi : Các thầy cô Cố vấn học tập ngành Quan hệ quốc tế- Việt Nam học

                 Các em sinh viên ngành Quan hệ quốc tế- Việt Nam học

Nhằm hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN,  tạo không khí sôi nổi chào đón năm học mới 2022-2023,  Bộ môn Việt Nam học- Quan hệ quốc tế Khoa KHXH&NV – Đại học Duy Tân tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề:

ASEAN TUỔI 55- THÀNH TỰU, VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG

Thời gian:  7h30 đến 10h30 ngày 10 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Phòng 304 cơ sở Quang Trung

Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo khoa KHXH&NV

+ Toàn thể giảng viên bộ môn Quan hệ quốc tế- Việt Nam học

+ Toàn thể SV ngành QHQT- VNH  

Đề nghị các thầy cô thông báo rộng rãi cho toàn thể SV lớp mình tham gia đông đủ, đúng giờ và xem như đây là một hoạt động đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị -xã hội của các em.

Trân trọng!