star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thư mời đăng ký viết bài hội thảo khoa học "Cuộc đời và sự nghiệp Văn học Quang Dũng"


1. Chủ đề Hội thảo:
Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề sau đây:
- Đánh giá toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Quang Dũng
- Diễn giải mới về phong cách, lối viết của Quang Dũng
- Những thông tin, tư liệu, phát hiện mới về văn bản
- Sự tiếp nhận Quang Dũng
2. Cơ quan tổ chức: Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)
3. Địa điểm tổ chức: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:
- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 12/9/2021
- Hội thảo trong 01 ngày: dự kiến cuối tháng 10/2021
5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
6. Quy cách trình bày tham luận:

- Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn,
độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang.
Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.
- Ban Tổ chức không nhận các bài đã được công bố trong sách, tạp chí, hoặc đã in Kỷ yếu
các Hội thảo khoa học khác.
7. Hỗ trợ Hội thảo:
- Tác giả có tham luận được lựa chọn sử dụng tại Hội thảo sẽ được hưởng nhuận bút theo
quy định hiện hành. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo hoặc
giới thiệu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học.
- Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.
8. Địa chỉ liên hệ:
Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau: Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com), số điện thoại liên hệ: ThS. Vũ Thị Thanh Loan: 0914968642; ThS Nguyễn Thị Lan Anh: 0988 999 009

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.
Thông tin Hội thảo được đăng tải trên website Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

Files đính kèm