star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023


Trường Đại học Duy Tân tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023 với 10 chuyên ngành như sau:
- Khoa học Máy tính
- Quản trị Kinh doanh
- Kế toán
- Kỹ thuật Xây dựng
- Tài chính-Ngân hàng
- Quan hệ Quốc tế
- Tổ chức Quản lý Dược
- Vật lý Chất rắn
- Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
- Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân
 
Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023
Trường Đại học Duy Tân thông báo
tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023
 
Thông tin chi tiết về thông báo tuyển sinh tại mục đính kèm.