star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo Tuyển dụng Giảng viên


Khoa Khoa học xã hội & nhân văn – ĐH Duy Tân Đà Nẵng tuyển dụng giảng viên năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: (nhận hồ sơ qua đường bưu điện)

– Thời gian: kể từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 15/01/2022

– Địa điểm: Văn phòng khoa KHXH&NV – Đại học Duy Tân, Phòng 223, 03 Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng - ĐT: 0236.3827111 – 101 (ext 223)