star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mời tham gia trò chuyện cùng Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Việt – Mỹ, Đại học Oregon “Nghiên cứu về miền Trung: Đôi điều gợi mở.”


 

MỜI THAM GIA TRÒ CHUYỆN

Chủ đề: NGHIÊN CỨU VỀ MIỀN TRUNG: ĐÔI ĐIỀU GỢI MỞ" do Trung tâm Nghiên cứu Việt - Mỹ, Đại học Oregan (Hoa Kỳ) tổ chức.

Thời gian: Ngày 10 tháng 9 năm 2021, lúc 10 am giờ Hà Nội (8 pm PST ngày 9 tháng 9)

Link Tham Gia : 

https://uoregon.zoom.us/j/98050017963?pwd=blZ1RVBUUnVoMU04cGhZUXYwRlQ5QT09&fbclid=IwAR2b3uLmCAI-l91JT7znXl8SEdoDl0DD91rcGpg9ZyDEmO5kpNuCWj3rT-s#success

(Passcode: 541294)

 

Diễn giả: Trần Đức Anh Sơn 

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn là tác giả của 16 cuốn sách và hàng chục bài khảo cứu về miền Trung Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần kinh doanh ấn phẩm văn hóa Tao Đàn Thư Quán tại Đà Nẵng, Việt Nam (từ tháng 4 năm 2019). Ông từng là Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng trong 10 năm (2009 – 2019), lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế (Phó Giám đốc từ 1995 – 2000, Giám đốc 2001 – 2007), Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học Trường Đại học Phan Châu Trinh (2008).

Ông nhận bằng Tiến sĩ lịch sử năm 2002, giảng dạy và hướng dẫn sau đại học ở nhiều trường đại học Việt Nam về thời Nguyễn, Gốm sứ Đông Á thế kỷ 15 – 19, Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu Huế và miền Trung… Ông được trao học bổng nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử nghệ thuật, quản lý di sản văn hóa, khoa học chính trị ở Nhật Bản (1997 – 1998), Hàn Quốc (1999), Đức (2004), Pháp (2004) và Hoa Kỳ (2015 – 2016).

Chủ trì: Nguyễn Dịu Hương 

Tiến sỹ Nguyễn Dịu Hương là nghiên cứu viên tại khoa Lịch sử, Đại học California – Irvine. Cô từng nghiên cứu tại Đại học California – Riverside, giảng dạy lịch sử tại trường Đại học Haverford (Haverford College) và Đại học Washington (University of Washington). Cô nhận bằng tiến sỹ và thạc sỹ với đề tài nghiên cứu về lịch sử hiện đại Việt Nam tại Đại học Washington. Cô là Biên Tập viên Khách mời tại Tạp chí Nghiên cứu Việt Mỹ, Đại học Oregon.

Nguồn: 

https://usvietnam.uoregon.edu/2775-2/?fbclid=IwAR3uGxlxMd4hkofkfRB0zNSP1Z5mak1wnKvVCIRw90ro5b81KMn_2lnKf0o