star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch Khảo sát Anh Văn và Tin học đợt tốt nghiệp tháng 12/2022


Kính gửi Quý Thầy cô cố vấn, Các em sinh viên

Khoa KHXH&NV gửi các em thông báo v/v Khảo sát Tiếng Anh, Tin học và thi Tốt nghiệp đợt tháng 12/2022, các em kiểm tra link đính kèm. Nếu có vấn đề thắc mắc các em liên hệ giáo vụ Khoa.

Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Phòng 223, 03 Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng

Phone: 0236.3827111 – 101 (ext 223)

Email: xahoinhanvan@duytan.edu.vn

Thời gian làm việc: 7:00 - 17:00

 Link khảo sát Anh văn:

http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11375&lang=VN

http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11376&lang=VN

http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11377&lang=VN

 Link khảo sát tin học:

http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11374&lang=VN