star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Điểm rèn luyện toàn Khóa học K24VQH ( Chuyên Ngành Quan hệ Quốc tế)


Kính gửi Quý Thầy cô cố vấn, Các em sinh viên

Khoa KHXH&NV gửi các em thông báo v/v điểm rèn luyện toàn khóa k24 VQH - Chuyên ngành Quan hệ quốc tế, các em kiểm tra File  đính kèm. Nếu có vấn đề thắc mắc các em liên hệ giáo vụ Khoa.

Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Phòng 223, 03 Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng

Phone: 0236.3827111 – 101 (ext 223)

Email: xahoinhanvan@duytan.edu.vn

Thời gian làm việc: 7:00 - 17:00

Files đính kèm