star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Danh sách chứng nhận tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022


Thông báo gửi quý Thầy cô và các em sinh viên,

Khoa KHXH - NV xin thông báo danh sách chứng nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2022 ở file đính kèm. Các em kiểm tra thông tin thật kỹ và nếu có vấn đề về thông tin các em liên hệ cô Khanh, Giáo vụ Khoa để được hỗ trợ

Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Phòng 223, 03 Quang Trung - Hải Châu - Đà Nẵng

Phone: 0236.3827111 – 101 (ext 223)

Email: xahoinhanvan@duytan.edu.vn

Thời gian làm việc: 7:00 - 17:00

Files đính kèm