star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Workshop "Tổng quan về TVC Quảng cáo và những nguyên tắc 'vàng' trong điện ảnh"


Nhằm tạo nên một diễn đàn sinh hoạt học thuật cho sinh viên, giao lưu khoa học để tăng tính gắn kết, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng giữa cán bộ giảng viên với sinh viên, giữa sinh viên Khoa với báo cáo viên tổ chức ngoài Khoa, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn phối hợp cùng Xưởng phim Én Bạc tổ chức worshop với chủ đề “Tổng quan về TVC Quảng cáo và những nguyên tắc “vàng” trong điện ảnh”. Chương trình dành cho sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Văn Báo chí, Thiết kế Đồ họa, thành viên CLB Báo chí & Truyền thông và các thầy cô quan tâm.

Buổi workshop sẽ được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 04/04/2022 tại Xưởng phim Én Bạc Đại học Duy Tân - Khu B, cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Diễn giả ThS. Nguyễn Huy Trung sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về TVC quảng cáo, nguyên tắc vàng để xây dựng và chỉnh sửa sản phẩm truyền thông, giới thiệu và hướng dẫn một số phần mềm áp dụng cho việc dựng phim.

Đăng ký tham gia tại link: https://forms.gle/EE3ibpArfoBb46aQ7