star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Môn Quan hệ Công chúng - Học thông qua dự án


Project – based learning – Học qua dự án là một phương pháp học tập lấy người học làm trung tâm, hướng đến việc lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua việc bắt tay vào một dự án cụ thể để giải quyết vấn đề. Dưới sự dẫn dắt của giảng viên, sinh viên sẽ trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để giải quyết một dự án nằm trong thử thách đòi hỏi tư duy.

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với những môn học mang tính ứng dụng cao như môn Quan hệ công chúng (PR – Public Relation). Với thiết kế môn học gồm ½ thời lượng học lý thuyết với những khái niệm căn bản cùng với việc thiết kế nhóm, chọn lựa và phản biện theo từng đề tài, ½ thời lượng còn lại sinh viên sẽ được thực hành “LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG” cho từng thương hiệu.

Những đặc điểm nổi bật của phương pháp học tập theo dự án bao gồm:

- Tiếp thu được những nội dung học thuật quan trọng

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy phản biện

- Phát triển kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và khả năng làm việc nhóm

- Áp dụng các lý thuyết PR và kỹ năng mềm để giải quyết một Kế hoạch truyền thông

Trong hai ngày tổ chức môn học Quan hệ công chúng, các dự án sẽ lần lượt được diễn ra. Kính mời quý thầy cô và các bạn quan tâm tham gia cùng môn học vào ngày 21 và ngày 22/7/2022, chi tiết trong các hình bên dưới.