star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đăng ký tham dự khóa học "Tăng cường kiến thức bổ trợ cho GV và NCV trong lĩnh vực Quốc tế học và Quan hệ Quốc tế"


Khoa Quốc tế học cùng quỹ Kondrad Adenauer Stiftung (KAS) sẽ tổ chức một lớp học tăng cường kiến thức liên ngành và đa ngành cho giảng viên và nghiên cứu viên giảng dạy về quốc tế học, quan hệ quốc tế, chính trị học và khu vực học. 

Khoá học: Tăng cường kiến thức bổ trợ cho giảng viên và nghiên cứu viên trong lĩnh vực Quốc tế học và Quan hệ Quốc tế

Thời gian: 30/9 - 01/10/2022

Hình thức: Online và Offline

Địa điểm: Tầng 3 Tòa E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Nội dung:

☘️ Xu hướng và các vấn đề tôn giáo đương đại

☘️ Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay

☘️ Một số lý thuyết về xã hội học áp dụng trong nghiên cứu quốc tế

☘️ Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến quan hệ quốc tế

Quý thầy cô, các anh chị học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký theo link https://forms.gle/Z1SqB42SCBfedhd96 trước ngày 29/9/2022.

Trân trọng,