star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tham dự Hội thảo quốc tế : “Chương trình Erasmus+ nâng cao năng lực trong giáo dục đại học – quá khứ và tương lai”


Ngày 20-21/5/2022, tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn được sự hỗ trợ, ủng hộ của Bộ giáo dục – Đào tạo và Bộ Khoa học – Công nghệ, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng Đại sứ quán Pháp và Đại sứ quán Ý tại Việt Nam đại diện cho Nhóm Châu Âu phối hợp cùng Rencontres du Vietnam và Cổng thông tin điện tử EURAXESS ASEAN đồng tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề : ‘Chương trình Erasmus+ nâng cao năng lực trong giáo dục đại học – Quá khứ và Tương lai’.

Hội thảo đón nhận sự quan tâm và tham gia của hơn 200 đại biểu bao gồm đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định, đại diện các cơ quan ngoại giao (Phái đoàn Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam), Lãnh đạo các Trường Đại học, các Phòng ban, Đại diện các Cơ sở Giáo dục và Nghiên cứu, các cơ quan quốc tế… Với hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, các đại biểu – chuyên gia quốc tế và đại diện các trường đại học ở Châu Âu cũng đã tham dự và trình bày tại Hội thảo.

Hội thảo chuyên đề được tổ chức nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các trường đại học tại Việt Nam chuẩn bị đề xuất cho chương trình Erasmus+ Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học trong giai đoạn 2021 – 2027, dựa trên những kinh nghiệm và thông tin phản hồi từ các trường đại học từng điều phối và tham gia dự án trước đó. Hội thảo cũng tạo cơ hội để đánh giá về chất lượng của các dự án có sự tham gia của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 cũng như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho các trường đại học khác của Việt Nam chưa từng có cơ hội tham gia các chương trình hợp tác với châu Âu và đang mong muốn tìm hiểu, nhằm tạo động lực và khuyến khích cho việc chuẩn bị các đề xuất mới từ năm 2023 với sự hợp tác của EU và các nước thành viên, các đối tác ở Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam.

Người đưa tin : Ts Nguyễn Văn Dương

Nguồn: https://www.icisequynhon.com/vi/hoi-thao-quoc-te-chuong-trinh-erasmus-nang-cao-nang-luc-trong-giao-duc-dai-hoc-qua-khu-va-tuong-lai/