star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)


Nhân dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kí kết văn kiện ngoại giao cấp cao nhất (Đối tác chiến lược toàn diện) Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ" (1995-2020) của TS Đoàn Ngọc Tuấn (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) và PGS-TS Trần Nam Tiến (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM).

Cuốn sách  "Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ" (1995-2020) gồm 308 trang, chia làm 3 chương: Những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020; Thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020; Một số nhận xét và những vấn đề tồn tại trong quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nếu các bạn bạn sinh viên ngành Quan hệ quốc tế có hướng nghiên cứu quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì không nên bỏ qua cuốn sách này. Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn tư liệu mới về hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trên các mặt ngoại giao, kinh tế, giáo dục…

Nguyễn Thị Phương Thảo